NiKEL VAM DARUJE LJETNI POPUST 30 % NA SILKY LINIJU ZA HIDRATACIJU, UMIRENJE I OSVJEŽENJE KOŽE
NiKEL VAM DARUJE LJETNI POPUST 30 % NA SILKY LINIJU ZA HIDRATACIJU, UMIRENJE I OSVJEŽENJE KOŽE

Povjerljivost podataka

Povjerljivost podataka korisnika.

Priroda liječi se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika nikel.com.hr internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Priroda liječi d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Prirodi liječi d.o.o.

Priroda liječi će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga 

Priroda liječi. Priroda liječi prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe nikel.com.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

nikel.com.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. nikel.com.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja nikel.com.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke nikel.com.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

nikel.com.hr ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. nikel.com.hr za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 

BUDIMO U KONTAKTU!

ZA POSEBNE PONUDE I POPUSTEZahvaljujemo se na Vašoj prijavi.